Industrie

PDFFigure NoGate valves
011flat, PN 10, GJL-250, metal seat, inside stem
013flat, PN 10, GJL-250, metal seat, outside stem
030round, PN 10, GP240GH+N, metal seat, outside stem, ISO-flange/handwheel
031round, PN 16, GP240GH+N, metal seat, outside stem, ISO-flange/handwheel
032round, PN 25, GP240GH+N, metal seat, outside stem, ISO-flange/handwheel
033round, PN 40, GP240GH+N, metal seat, outside stem, ISO-flange/handwheel
034small, PN 40, P250GH, metal seat, outside stem
036round, PN 63, GP240GH+N, metal seat, outside stem
037round, PN 100, GP240GH+N, metal seat, outside stem
040ANSI, class 150, A216 WCB
041ANSI, class 300, A216 WCB
042ANSI, class 600, A216 WCB
048ANSI, class 800, A105 N
052flat, PN 16/10, GP240GH+N, metal seat, outside stem
066round, PN 63, 1.4408, metal seat, outside stem
067round, PN 100, 1.4408, metal seat, outside stem
070flat, PN 16/10, 1.4408, metal seat, outside stem
072round, PN 10, 1.4408, metal seat, outside stem, ISO-flange/handwheel
074round, PN 40, 1.4408, metal seat, outside stem, ISO-flange/handwheel
075round, PN 16, 1.4408, metal seat, outside stem, ISO-flange/handwheel
076round, PN 25, 1.4408, metal seat, outside stem, ISO-flange/handwheel
021oval, PN 10, GJL-250, metal seat, inside stem
079small gate valve, PN 40, 1.4401
029oval, PN 16, GJL-250, metal seat, inside stem
PDFFigure No.Globe valves
101PN 16, GJL-250, metal seat
101/VCPN 16, GJL-250, metal seat
103PN 16, GJL-250, metal seat, throttling plug
114PN 40, GP240GH+N, metal seat, bellow
120PN 25, GP240GH+N, metal seat
121PN 40, GP240GH+N, metal seat
122PN 16, GP240GH+N, metal seat
126PN 40, GP240GH+N, metal seat, throttling plug
150 PN 63, GP240GH+N, metal seat
151PN 100, GP240GH+N, metal seat
140ANSI, class 150, A216 WCB, o. s. & y.
141ANSI, class 300, A216 WCB, o. s. & y.
142ANSI, class 600, A216 WCB, o. s. & y.
148ANSI, class 800, A216 WCB, o. s. & y.
201PN 16, 1.4408, metal seat
211PN 40, 1.4408, metal seat
216PN 40, 1.4408, metal seat, throttling plug
220PN 63, 1.4408, metal seat
221PN 100, 1.4408, metal seat
231PN 16, 1.4408, metal seat, bellow
241PN 40, 1.4408, metal seat, bellow
PDFFigure No.Globe check valves
261PN 40, GP-240GH+N, metal seat
281PN 16, 1.4408, metal seat
282PN 40, 1.4408, metal seat
888ball check valves, PN 10, EN-GJS-500-7
889ball check valves, PN 16, EN-GJS-500-7
PDFFigure No.Swing check valves
400PN 10, GJL-250, metal seat
401PN 16, GJL-250, metal seat
406PN 16, GJL-250, metal seat, epoxy coated
407PN 10, GJL-250, metal seat, epoxy coated
409PN 10, GJL-250, GJS-500-7, soft sealing, epoxy coated
410PN 16, GJL-250, metal seat, lever and weight
411PN 16, GJL-250, metal seat, epoxy coated, lever and weight
450PN 10, GP240GH+N, metal seat, EN 558-1 series 48
451PN 16, GP240GH+N, metal seat, EN 558-1 series 48
452PN 25, GP240GH+N, metal seat, EN 558-1 series 1
453PN 40, GP240GH+N, metal seat, EN 558-1 series 1
454PN 16, GP240GH+N, metal seat, EN 558-1 series 1
461PN 16, 1.4408, metal seat
490ANSI, class 150, A216 WCB
491ANSI, class 300, A216 WCB
492ANSI, class 600, A216 WCB
463PN 40, 1.4408, metal seat
PDFFigure No.Strainers
305PN 10, GJL-250
316PN 16, GJL-250
350PN25, GP240GH+N
351PN40, GP240GH+N
352PN16, GP240GH+N
354PN10, GP240GH+N
380PN 16, 1.4408
385PN 40, 1.4408
390ANSI, class 150, A216 WCB
391ANSI, class 300, A216 WCB
393ANSI, class 150, A351 CF8
394ANSI, class 300, A351 CF8
396ANSI, class 150, A351 CF8M
397ANSI, class 300, A351 CF8M
PDFFigure No.Ball valves
751PN40, GP240GH+N, 2-piece, EN 558-1 series 28
752PN16, GP240GH+N, 2-piece, EN 558-1 series 28
754PN40, GP240GH+N, 2-piece, EN 558-1 series27
755PN16, GP240GH+N, 2-piece, EN 558-1 series 27
740ANSI, class 150, A216 WCB, 2-piece
741ANSI, class 300, A216 WCB, 2-piece
744ANSI, class 150, A351 CF8M, 2-piece
745ANSI, class 300, A351 CF8M, 2-piece
761PN40, 1.4408, 2-piece, EN 558-1 series 28
762PN16, 1.4408, 2-piece, EN 558-1 series 28
764PN40, 1.4408, 2-piece, EN 558-1 series 27
765PN16, 1.4408, 2-piece, EN 558-1 series 27

Wasserarmaturen

PDFFigure No.Gate valves
800PN 16, GJS-500-7, EPDM sealing, inside stem, FTF Gr.14
801PN 10, GJS-500-7, EPDM sealing, inside stem, FTF Gr.14
802PN 16, GJS-500-7, EPDM sealing, inside stem, FTF Gr.15
803PN 10, GJS-500-7, EPDM sealing, inside stem, FTF Gr.15
804PN 25, GJS-500-7, EPDM sealing, inside stem, FTF Gr.14
805PN 25, GJS-500-7, EPDM sealing, inside stem, FTF Gr.15
PDFFigure No.Knife valves
890PN 10, GJS-500-7, EPDM sealing
PDFFigure No.Dismantling joint
840PN 10, GJS-400-15
841PN 16, GJS-400-15
842PN 25, GJS-400-15
843PN 40, GJS-400-15
PDFFigure No.Swing check valves
810PN 10, EPDM, GJS-500-7
811PN 16, EPDM, GJS-500-7
PDFFigure No.Ball check valves
888PN 10, NBR, GJS-500-7
889PN 16, NBR, GJS-500-7
PDFFigure No.Strainers
819PN 10, GJS-500-7
820PN 16, GJS-500-7
PDFFigure Nr.Butterfly
846PN16, GJS-400-15, Wafer
856PN16, GJS-400-15, LUG
PDFFigure Nr.Butterfly valve, double eccentric
901 PN10, GJS-400-15
902PN16, GJS-400-15